Estratègia empresarial

Identificar els reptes prioritaris de l’empresa que ens permetin obtenir els avantatges competitius necessaris per al posicionament futur de l’empresa. 

Innovació i valor pel client

Innovació en la proposta de Valor, maximitzar el valor i sorprendre al client i a un preu que estigui disposat a pagar. Facilitar la diferenciació. Implantar la cultura de la innovació.

Eficiència i productivitat

Optimització dels processos i recursos i orientar els processos de l’empresa a millorar l’eficiència i capacitat de resposta que demanda el client.

Organització, cultura empresarial

Lideratge i alineació de l’equip de treball als objectius comuns identificats. Desenvolupar i acompanyar en el procés de generació canvis empresarials i organitzatius.

Som el partner per la innovació i creixement empresarial

Ens integrem als equips dels nostres clients per aportar eines i solucions que permetin millorar la COMPETITIVITAT i capacitat de GENERAR VALOR, amb la fita i l’objectiu que el client obtingui un RETORN amb el treball desenvolupat.

L’equip de STERNA té com a fita i objectiu, integrar-se en els reptes empresarials dels nostres clients i focalitzar-nos als requeriments, valor i a l’agilitat que el client final demanda a fi de generar RETORN a la cadena de VALOR. Segons la intensitat requerida, els serveis de Sterna són:

ASSESSORAMENT i desenvolupament directiu:

Acompanyar i aportar visió i eines externes a gerents, directius o caps d’àrea a fi de facilitar la presa de decisions estratègiques.

PLA D’ACTUACIÓ:

Pla d’ accions focalitzat a millorar un avantatge competitiu per a l’empresa. ( millorar àrea clau, funció transversal o pla de creixement empresarial).

FUNCIONS EXTERNALITZADES:

Integrar-se en l’organització i equip de l’empresa per desenvolupar una funció, a dedicació parcial.

COOPERACIÓ EMPRESARIAL:

Incentivar i coordinar el desenvolupament de projectes win win entre empreses amb objectius estratègics comuns.